Lời thương

Em nói rằng : Yêu chỉ mỗi anh thôi Lời chân thật buổi đầu như phút cuối Ngàn vì sao chớp mi cay tiếc nuối Mất nhau rồi trời bắt tội đời em Bao nhớ thương kê gối ngủ mỗi đêm Tìm vào mộng mơ duyên tình đôi lứa Hóa […]