Vì sao không được kết hôn cùng huyết thống

1. Không lựa chọn bạn đời là người có cùng huyết thống Nhiều vùng nông thôn nước ta có “lệ làng” khá nguy hiểm: Cấm trai làng khác đến tìm hiểu con gái làng mình, từ đó dẫn đến tỉ lệ những người cùng họ kết hôn và quan hệ […]