Những phương pháp bên ngoài về điều trị xuất tinh sớm

Có rất nhiều phương pháp điều trị xuất tinh sớm, nhưng những phương pháp tương đối hiệu quả lại không nhiều. Dùng thuốc bên ngoài để tiến hành điều trị hiệu quả cũng tương đối tốt. a, Phương pháp 1 Lấy tế tân, đinh hương mỗi loại 20g, ngâm ngập […]