Sự đời

Đi ăn sáng,ngồi cùng bàn có hai mẹ con cô gái trẻ.Người mẹ trung tuổi trông hiền lành quê mùa chất phác.Cô con gái trẻ trung cũng ưa nhìn. Ngoài trời mưa rả rích nhìn hai mẹ con mặt buồn rười rượi, mình liền bắt chuyện.Như gặp được người thông […]