Liệt dương

Dụng cụ chữa liệt dương, xuất tinh sớm cho nam giới

Lựa chọn dụng cụ chữa liệt dương

Ngay từ những năm 80, 90 của thế kỷ XX, trên thế giới đã có rất nhiều nước có cửa hàng chuyên bán dung cụ giao hợp trên phố. Các cửa hàng này kinh doanh chủ yếu những mặt hàng dùng để hỗ trợ những người bị trục trặc về […]

Liệt dương bất lực của đàn ông

Điều trị liệt dương do chức năng và do khí chất khác nhau như thế nào

Có người bệnh viết thư đến hỏi bác sĩ: “Tôi năm nay tuy mới chỉ 35 tuổi, nhưng đã là người bị liệt dương nhiều năm rồi. Tôi đã đi khám nhiều nơi nhưng mỗi nơi nói một kiểu, có bác sĩ nói tôi thuộc loại liệt dương do chức […]